New Connect

Witamy w G-Energy S.A.

Kim jesteśmy ?

G-Energy S.A. jest spółką publiczną, notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym obszarem działalności firmy jest sektor energetyczny.

Polityka rozwoju spółki w zakresie sektora energii odnawialnej charakteryzuje się dużym potencjałem rozwoju, ale przedłużające się prace Rządu nad ustawą o odnawialnych źródłach energii spowodowały , że Spółka podjęła decyzje o rozszerzeniu zakresu swojej działalności o nowe obszary. G-Energy S.A. podjęła działania na rynku dystrybucji energii.

Obecnie na całym świecie realizuje się w branży energetycznej projekty w oparciu o koncepcje zrównoważonego rozwoju, są one również fundamentem działalności Spółki G-Energy S.A. Nowoczesne rozwiązania na rynku dystrybucji energii dedykowane są dla rynku nieruchomości komercyjnych, głównie galerii handlowych, budynków biurowych oraz magazynowych. G-Energy stosuje innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają optymalne zarządzanie gospodarką energetyczną na terenie obiektu, poprzez zwiększanie przychodów i minimalizację kosztów energii dla Właściciela obiektu.

więcej

 Projektowanie, nadzór i wykonawstwo obiektów infrastruktury gazowej w pełnym zakresie ciśnień oraz budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

Głównym zakresem decydujących obecnie o przychodach w działalności Spółki jest projektowanie, nadzór i wykonawstwo obiektów infrastruktury gazowej w pełnym zakresie ciśnień, w szczególności dla krajowych operatorów systemu przesyłowego jak i dystrybucyjnego. Poza tym Spółka ma możliwość realizacji inwestycji w obszarach energetyki cieplnej, przy kompleksowym wykonawstwie przesyłowych instalacji technologicznych oraz obiektów ochrony środowiska.

Obecnie w zakresie infrastruktury gazowej Spółka posiada podpisane kontrakty na łączną sumę ok 20 mln zł.

więcej

G-Energy S.A.
to doskonała inwestycja w przyszłość.