New Connect

Witamy w G-Energy S.A.

Kim jesteśmy ?

G-Energy S.A. jest spółką publiczną, notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym obszarem działalności firmy jest sektor energetyczny. ze szczególnym uwzględnieniem usług w sektorze gazowym .

Polityka rozwoju spółki w zakresie sektora energii odnawialnej charakteryzuje się dużym potencjałem rozwoju, ale przedłużające się prace Rządu nad ustawą o odnawialnych źródłach energii spowodowały , że Spółka podjęła decyzje o rozszerzeniu zakresu swojej działalności o nowe obszary. G-Energy S.A. podjęła działania na rynku energii alternatywnej oraz w usług dla podmiotów działających w segmencie gazowniczym.

Obecnie na całym świecie realizuje się w branży energetycznej projekty w oparciu o koncepcje zrównoważonego rozwoju, są one również fundamentem działalności  G-Energy S.A. Spółka realizuje obecnie kontrakty dotyczące wykonania prac projektowo budowlanych dla największych podmiotów  w sektorze gazowniczym w Polsce.

więcej

Projektowanie, nadzór i wykonawstwo obiektów infrastruktury gazowej w pełnym zakresie ciśnień oraz budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

Głównym zakresem decydujących obecnie o przychodach w działalności Spółki jest projektowanie, nadzór i wykonawstwo obiektów infrastruktury gazowej w pełnym zakresie ciśnień, w szczególności dla krajowych operatorów systemu przesyłowego jak i dystrybucyjnego. Poza tym Spółka ma możliwość realizacji inwestycji w obszarach energetyki cieplnej, przy kompleksowym wykonawstwie przesyłowych instalacji technologicznych oraz obiektów ochrony środowiska.

Obecnie w zakresie infrastruktury gazowej Spółka posiada podpisane kontrakty na łączną sumę ok 20 mln zł.

więcej

G-Energy S.A.
to doskonała inwestycja w przyszłość.