New Connect

Podpisanie Przedwstępnej Umowy z PGNiG Technologie S.A.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał podpisaną Przedwstępna Umowę podwykonawczą do oferty Emitenta z dnia 15 kwietnia 2019 roku, zawartą pomiędzy Emitentem a PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie dotyczącej zadania pn. “Budowa infrastruktury gazowej w EC Żerań dla potrzeb pracy nowej kotłowni szczytowej w Warszawie”.  […]

Podpisanie Umowy o Współpracy z GSC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym w Gdańsku podpisał Umowę o Współpracy z GSC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Marka GSC powstała w 2002 roku, gdy obecny Prezes Zarządu Pan Marek Łupina założył przedsiębiorstwo GSC – Gas System Control. Firma specjalizowała się w produkcji elementów kontroli […]

G-ENERGY SA (4/2019) Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku.

Raport Kwartalny nr 4/2019   Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

“TO BE GREEN”. Wywiad z Wiceprezesem Zarządu Tomaszem Bujakiem.

Wywiad z Wiceprezesem Zarządu Tomaszem Bujakiem w anglojęzycznym magazynie “Polish Market” promującym polską gospodarkę, naukę i kulturę. Zapraszamy. Pod tym linkiem znajdziecie publikację klik

G-Energy w magazynie biznesowym “Kapitał Polski”.

Jako partner Welconomy Forum in Toruń byliśmy organizatorem panelu dyskusyjnego „Nowe projekty energetyczne szansą na rozwój społeczności lokalnych”. Na www.kapitalpolski.pl – rozmowa z Grzegorzem Ceterą, prezesem Spółki. 

Oferta G-Energy jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o uzyskaniu maksymalnej ilości punktów w II etapie postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w […]

Otrzymanie podpisanej Umowy Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE w al.29 Listopada w Krakowie

Zamawiający – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, poinformowała w dniu dzisiejszym Zarząd G-Energy S.A, o podpisaniu Umowy pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE w al. 29 Listopada w Krakowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i formalno-prawnej” znak sprawy PSGKR.ZZSP.902.38.19 , za cenę 600.000,00 zł netto. Termin wykonania zadania […]

G-Energy znowu liderem NCIndex Top 3

NCIndex Top 3 Lp Instrument Kurs na sesji (PLN) Pakiet Wartość rynkowa pakietu (PLN) Dzienna zmiana kursu (%) Udział w portfelu (%) Wpływ na indeks (%) 1 GENRG 0,3760 22 195 000   8 345 320 43,51 0,62 0,26 2 KOFAMA 1,7800 1 619 000   2 881 820 18,67 0,22 0,04 3 ISIAG 1,3500 1 163 000   1 570 050 17,39 0,12 0,02

Oferta G-Energy S.A wybrana jako najkorzystniejsza, kolejny wygrany przetarg

Zamawiający – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, poinformowała w dniu dzisiejszym Zarząd G-Energy S.A, iż na podstawie decyzji zarządczej Dyrekcji Oddziału nr PSGKR.ZZSP.902.38.19/R z dnia 01.04.2019 roku w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji do ograniczonego kręgu wykonawców w formie elektronicznej pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE w al. 29 […]

Podpisanie Umowy pomiędzy GENERGY a G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowo Podgórnem, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 13/2019 w dniu 20 marca 2019 roku. Umowa dotyczy zadania: Wykonywanie przyłączy […]