New Connect

O firmie

G-Energy S.A. jest spółką publiczną, notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym obszarem działalności firmy jest sektor energetyczny.

Spółka G-Energy S.A. rozpoczęła swoją działalność w październiku 2010 roku. Działalność Spółki opierała się o sektor energii odnawialnej, pozyskiwanej ze źródeł naturalnych – energia wiatru i biomasy. Zawiązanie Spółki przez doświadczone podmioty w realizacji projektów energetycznych było gwarantem uzyskania szerokich kontaktów branżowych, jest również mocnym uwiarygodnieniem spółki przed potencjalnymi inwestorami.

Polityka rozwoju spółki w zakresie sektora energii odnawialnej charakteryzuje się dużym potencjałem rozwojowym, ale przedłużające się prace Rządu nad ustawą o odnawialnych źródłach energii spowodowały , że Spółka podjęła decyzje o rozszerzeniu zakresu swojej działalności o nowe obszary. G-Energy S.A. podjęła działania na rynku dystrybucji energii.

Priorytetem dzisiejszej polityki energetycznej Polski jest zwiększenie udziału tzw. zielonej energii w ogólnym bilansie. Obecnie na całym świecie realizuje się w branży energetycznej projekty w oparciu o koncepcje zrównoważonego rozwoju, są one również fundamentem działalności Spółki G-Energy S.A. Nowoczesne rozwiązania na rynku dystrybucji energii dedykowane są dla rynku nieruchomości komercyjnych, głównie galerii handlowych, budynków biurowych oraz magazynowych. G-Energy stosuje innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają optymalne zarządzanie gospodarką energetyczną na terenie obiektu, poprzez zwiększanie przychodów i minimalizację kosztów energii dla Właściciela obiektu.