New Connect

Profil działalności

Spółka G-Energy S.A. rozpoczęła swoją działalność w październiku 2010 roku. Działalność Spółki opiera się o sektor energii odnawialnej, pozyskiwanej ze źródeł naturalnych – energia wiatru, biomasa i energia słońca. Zawiązanie Spółki przez doświadczone podmioty w realizacji projektów energetycznych jest gwarantem uzyskania szerokich kontaktów branżowych, jest również mocnym uwiarygodnieniem spółki przed potencjalnymi inwestorami. Obecnie Spółka poszerza profil działalności o usługi na rynku gazowym.

Polityka rozwoju spółki w zakresie sektora energii odnawialnej charakteryzuje się dużym potencjałem rozwojowym. Prowadzenie działalności w tej branży ma uczynić G-Energy S.A. podmiotem działającym w oparciu o innowacyjne technologie. Wyodrębnienie części projektów do nowo zawiązanej spółki ułatwi pozyskanie kapitału na realizację tych przedsięwzięć.

Priorytetem dzisiejszej polityki energetycznej Polski jest zwiększenie udziału tzw. zielonej energii w ogólnym bilansie. Obecnie na całym świecie realizuje się w branży energetycznej projekty w oparciu o koncepcje zrównoważonego rozwoju, są one również fundamentem działalności Spółki G-Energy S.A. Racjonalna gospodarka zasobami jest pierwszoplanowym działaniem dzisiejszej polityki makroekonomicznej i w sposób naturalny przekłada się to na nasze działania. Adaptacja europejskich standardów do polskich realiów powoduje powolne przesunięcie nacisku z tradycyjnych źródeł energii do tych odnawialnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki udział zielonej energii w roku 2010 nie powinien być mniejszy niż 10%. Liczba nowo powstających podmiotów w tej branży jest jednak wciąż nie wystarczająca by sprostać wymaganiom rynku. Ten fakt to szansa dla całego sektora, a co za tym idzie dla Spółki G-Energy S.A.

Sytuacja rynkowa jest uzasadnieniem dla podjęcia przez Spółkę działalności w branży energii odnawialnej. Coraz większe zainteresowanie wśród inwestorów otwiera Spółce drogę na giełdę w celu pozyskania środków na intensywniejszy rozwój. Spółka G-Energy S.A. od początku swojego istnienia jest nastawiona na tworzenie najnowocześniejszych rozwiązań ekologicznych dla branży energetycznej. Ustawiczne rozwijanie działalności w ramach tego sektora ma doprowadzić, zgodnie z przyjętą przez Spółkę strategią, do zbudowania silnego podmiotu. Spółka podejmuje również współpracę z innymi podmiotami z branży, takie działanie ma na celu stworzenie fundamentów dla powstania grupy kapitałowej, która dąży do objęcia pozycji Lidera na polskim rynku energii odnawialnej. Kompetencje naszego Zespołu oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów jest wartością, która wyróżnia nas na tle konkurencji.