New Connect

Otrzymanie podpisanej Umowy Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE w al.29 Listopada w Krakowie