New Connect

Pośrednie zmniejszenie udziału w Spółce