New Connect

PRESS

Albert “Longterm” Rokicki na kanale inwestorzy.tv odpowiada na pytanie – czy warto inwestować w akcje G-Energy, zapraszamy

ZPB-POLITERM – spółka współzależna zbuduje gazociągi dla gazowni w Kluczborku – piszą o nas w wnp.pl

Informowaliśmy o tym raportem nr 43/2019 genergy.pl/relacje-inwestorskie/komunikaty-gieldowe/ PSG – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu powiadomiła, że oferta naszej spółki współzależnej ZPB-POLITERM Sp. z o.o. została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego. Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 2 000 000,00 PLN NETTO. Obecnie Politerm i GENERGY prowadzą negocjacje w sprawie Umowy podwykonawczej, w której Genergy miałby występować jako podwykonawca w części zadania. Wartość Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu (08/10/2019) nie została określona.

Artykuł w portalu gospodarczym wnp.pl

G-Energy na 23 Konferencji WallStreet.

Konferencja WallSreet to niezwykłe wydarzenie, niemal obowiązkowe dla inwestorów indywidualnych oraz podmiotów związanych z rynkiem kapitałowym, które na stałe znalazło swoje miejsce w kalendarzu największych spotkań gospodarczych w Europie. Na konferencji gościło ponad 1000 osób w 60 wydarzeniach – wykładach, debatach, szkoleniach, spotkaniach i panelach dyskusyjnych. W tym roku 23 edycja Konferencji WallStreet, odbyła się w dniach 31 maja – 2 czerwca w hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Organizatorem wydarzenia jest, nieprzerwanie od ponad 20 lat, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Niezwykle ważną częścią Konferencji są targi „Twoje Inwestycje” w których jak co roku uczestniczyli przedstawiciele Spółki. Na targach zaprezentowano ponad 50 spółek z parkietu GPW, NewConnect oraz tych dopiero szukających finansowania. Dużą uwagę uczestników Konferencji przyciągnęło stoisko G-Energy. Dziękujemy za zainteresowanie i mamy nadzieję na szybkie spotkanie w równie licznym gronie. Zdjęcia z targów poniżej.

 

 

“TO BE GREEN”. Wywiad z Wiceprezesem Zarządu Tomaszem Bujakiem w anglojęzycznym magazynie “Polish Market” promującym polską gospodarkę, naukę i kulturę. Zapraszamy.

 

G-Energy w magazynie biznesowym “Kapitał Polski” – rozmowa z Grzegorzem Ceterą, prezesem Spółki.

 

Jako partner Welconomy Forum in Toruń byliśmy organizatorem panelu dyskusyjnego „Nowe projekty energetyczne szansą na rozwój społeczności lokalnych”. Na www.kapitalpolski.pl najważniejsze wnioski z dyskusji. Wersja pdf, strona 12.

 

18-19 marca 2019 r.  XXVI Welconomy Forum in Toruń.

 

W dniach 18-19 marca 2019 roku w Toruniu odbył się coroczny kongres gospodarczy Welconomy Forum 2019 pod hasłem przewodnim “Niepodległa – nowe wyzwania”, który zgromadził setki gości z kraju i zagranicy. Wśród partnerów imprezy była spółka G-Energy SA, która była również reprezentowana przez osoby z zarządu i rady nadzorczej podczas kilku paneli dyskusyjnych. Panel pod hasłem “Nowe projekty energetyczne szansą na rozwój społeczności lokalnych” był zorganizowany przez G-Energy SA a w dyskusji uczestniczyli: Moderator: Grzegorz Cetera  – Prezes G-Energy S.A.
Prelegenci:
Mateusz Grosicki – Adwokat Kancelaria KG Legal
Tomasz Bujak – Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych, Członek Zarządu Starhedge S.A.
prof. dr hab. Andrzej Jasiński – Przewodniczący Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Członek Rady Nadzorczej G-Energy S.A.
Janusz Markowski – Ekspert Zespołu ZBP ds. Finansowania Energetyki, OZE i Efektywności Energetycznej oraz ekspert ds. OZE BGŻ BNP Paribas S.A.
Piotr Szyszko – Dyrektor Wykonawczy G-Energy S.A.
Krzysztof Konaszewski – Ekspert J&K Consulting, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa 1997-1999
 Profesor Andrzej Jasiński zwrócił uwagę na ogromne możliwości wykorzystania odpadów, które wbrew powszechnej opinii powinny być traktowane jako wtórne zasoby stanowiące źródło niezbędnych gospodarce surowców i energii a także na innych niż spalanie sposobach pozyskiwania energii z paliw kopalnych, m.in. węgla przy znacznie niższym stopniu oddziaływaniu na środowisko i wyższej efektywności. Pan Krzysztof Konaszewski rozwinął temat tzw klastrów energetycznych jako sposobów organizowania się i zarządzania podmiotów zainteresowanych wchodzeniem w lokalne projekty energetyczne.Pan Janusz Markowski przedstawił politykę Banku BGŻ BNP Paribas, jako czołowej instytucji finansowej wspierającej finansowo projekty OZE. Wskazał również na kwestię odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w projektach energetycznych w których przyjmują odpowiedzialność dostawcy energii. Pan Tomasz Bujak zwrócił uwagę na wciąż duży odsetek miejscowości ubogich w projekty energetyczne, który wynika z braku możliwości sfinansowania takich projektów jako wysokonakładowych i charakteryzujących się długim okresem zwrotu. Podając przykłady  z innych krajów, przekonywał o konieczności podjęcia większego ryzyka przez banki aby dostęp do finansowania projektów lokalnych był znacznie łatwiejszy. Pan Mateusz Grosicki przypomniał, że 80% Polski to tereny wiejskie a działalność rolnicza stanowi znaczące źródło surowców energetycznych jakie są wytwarzane w tym sektorze (biomasa, biogaz). Pan Piotr Szyszko na przykładzie rynku gazu ziemnego wskazał również na inne poza finansowymi problemy, z którymi zmagają się społeczności lokalne nawet w rejonach powszechnie uznawanych za uprzemysłowione i dysponujące wysokorozwiniętą infrastrukturą (woj. śląskie).  Dyskusja spotkała się ze szczególnym zainteresowaniem uczestników, którzy aktywnie włączyli się w komentowanie i zadawanie pytań. Wskazanych zostało kilka realnych przykładów problemów z obszaru lokalnych projektów energetycznych. Wszystkie przypadki zostały przyjęte przez przedstawicieli instytucji jako wyzwanie, nawiązano kontakty między zainteresowanymi i najprawdopodobniej już wkrótce dojdzie do konkretnych działań oraz ich realizacji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i zaangażowanie w dyskusję. Liczymy na nawiązanie współpracy oraz zapraszany na kolejną edycję Welconomy Forum już za rok.


25-27 maja 2018 r. Konferencja SII WallStreet 22 (Karpacz).

 


10-11 lipca 2017 r. “Green Solutions in MED” (Cairo, Egipt).

 

Udział Wiceprezesa Zarządu Tomasza Bujaka w konferencji w Kairze (Egipt) oraz wizyta na farmie wiatrowej nad morzem czerwonym.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raportach okresowych Zarząd G-Energy wierzy , że energia odnawialna oraz szeroko rozumiana czysta energia stanowią przyszłość dla naszej planety, która powoli staje się rzeczywistą globalną wioską. Dlatego Zarząd jest otwarty na współpracę z podmiotami z poza granic naszego kraju, w tym wymianę usług, know-how, oraz inwestycje kapitałowe. Z tego też powodu Wiceprezes Zarządu Pan Tomasz Bujak wziął udział w międzynarodowej konferencji w Kairze w dniach lipca 2017 roku w której wystąpił jako prelegent oraz panelista. Organizatorem konferencji były egipska Agencja Rządowa Federation of Egyptian Industries przy wsparciu projektu ze strony Unii Europejskiej. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Egiptu, Włoch, Grecji, Czech i Polski.

 

 

Pan Tomasz Bujak odwiedził także farmę wiatrową ZAFARANA WINF FARM o mocy ok. 600 MW  nad Morzem Czerwonym. Pierwsza wielkoskalowa farma wiatrowa – farma wiatrowa Zafarana – została zbudowana w Egipcie w latach 2000-2008. Od tego czasu farma wiatrowa została rozbudowana – zarówno pod względem wielkości, jak i pojemności. Planowane są także inwestycje fotowoltaiczne na terenie Farmy pierwsza o mocy 60 MW ma powstać w najbliższym czasie.

 


Wiceprezes Zarządu uczestniczył w spotkaniu w  Regional Center of Renewable Energy and  Energy Efficiency (RCREEE) w Kairze, organizacji międzyrządowej o statusie dyplomatycznym, której celem jest umożliwienie i zwiększenie stosowania energii odnawialnej i praktyk w zakresie efektywności energetycznej w regionie arabskim. Zespoły RCREEE z samorządami regionalnymi i organizacjami globalnymi inicjują i prowadzą dialog, strategie, technologie i rozwój zdolności w zakresie polityki czystej energii, aby zwiększyć udział państw arabskich w jutrzejszej energii. 

Mając 17 państw arabskich wśród swoich członków (Algieria, Bahrajn, Dżibuti, Egipt, Irak, Jordania, Kuwejt, Liban, Libia, Mauretania, Maroko, Palestyna, Somalia, Sudan, Syria, Tunezja i Jemen), RCREEE dąży do przewodzenia energii odnawialnej i inicjatywy i wiedza na temat efektywności energetycznej we wszystkich państwach arabskich w oparciu o pięć głównych strategicznych obszarów wpływu: fakty i liczby, polityka, ludzie, instytucje i finanse.

Projekt RCREEE jest finansowany z wkładów państw członkowskich, dotacji rządowych przekazanych przez Niemcy za pośrednictwem Niemieckiej Współpracy Rozwojowej (GIZ) GmbH  , Danii poprzez Duńską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (DANIDA) i Egiptu poprzez Nowy Urząd ds. Energii Odnawialnej (NREA) . RCREEE jest również finansowany poprzez wybrane umowy za usługi.Ma na celu wspieranie rozwoju energii odnawialnej w szczególności energii wiatrowej oraz Fotowoltaiki, dysponującej budżetem rocznym ok 150 mln $.

 

 

2-4 czerwca 2017 r. Konferencja SII WallStreet 21 (Karpacz).

 

Przedstawiciele Spółki uczestniczyli w Targach Twoje Inwestycje, które odbyły się w dniu 2 czerwca 2017 roku podczas 21 Konferencji Wall Street w Karpaczu.
Konferencja WallStreet, która w dniach 2-4 czerwca 2017 roku odbyła się w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu i której głównym organizatorem było Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przyciągnęła 1000 uczestników oraz  60 partnerów. Podczas konferencji odbyło się  13 paneli dyskusyjnych oraz ponad 40 wykładów. Integralną częścią Konferencji były Targi Twoje Inwestycje, podczas których zaprezentowało się 39 spółek.
Konferencja WallStreet jest wydarzeniem, które od kilkunastu lat wypełnia kalendarz  uczestników rynku kapitałowego w Polsce. Na stałe wpisało się także w cykl kluczowych dla tego sektora przedsięwzięć.  Jest też jednym z najefektywniejszych narzędzi prowadzenia relacji inwestorskich –spółki mają możliwość bezpośredniego kontaktu z inwestorami, partnerami biznesowymi czy innym grupami interesariuszy. G-Energy od 3 lat rokrocznie uczestniczy w bezpośrednim spotkaniu z inwestorami oraz osobami zainteresowanymi Spółką. Podczas tegorocznych Targów przedstawiciele odbyli ponad sto merytorycznych rozmów oraz poinformowali o bieżących wydarzeniach w Spółce.
 
 
 
 
 

7-8 marca 2016 r.  Welconomy Forum in Toruń. Ponad 2 tys. gości z całego świata.

 

Welconomy Forum in Toruń, jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w kraju. Spotkali przedstawiciele świata polityki, biznesu i nauki. Temat przewodni to innowacje. Kongres rozpoczął się sesją dotyczącą innowacyjności w gospodarce, a poprowadził ją prof. Jerzy Buzek, były premier, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. Prelegentami byli przedstawiciele największych firm i instytucji w kraju. Powiedzieli na Forum :

Prof. Jerzy Buzek, moderator poniedziałkowej sesji plenarnej powiedział, że o Europie myślimy często w kategorii kryzysu imigracyjnego, ryzyka wyjścia ze Wspólnoty Wielkiej Brytanii czy agresywnej polityki Rosji. Jednak mieszkańcy biednych krajów świata zazdroszczą nam cywilizacji, którą stworzyliśmy. Jednak powinniśmy być bardziej innowacyjni.

Marszałek Piotr Całbecki: – Na poziomie regionalnym wpiszemy się w Program Morawieckiego, tak by zmienić strukturę gospodarki. Dobrym przykładem są Niemcy, gdzie aż 700 razy więcej firm inicjuje współpracę ze światem nauki niż u nas. Chcemy wspierać zdolnych naukowców i odważnych biznesmenów.

Minister Jarosław Gowin: – W perspektywie funduszy unijnych na badania dotyczące innowacyjnej gospodarki przewidziano aż 50 miliardów złotych. Powstało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W miniony piątek rząd przedstawił projekt Ustawy o innowacyjności, w którym przewiduje się m.in. ulgi podatkowe dla przedsiębiorców i naukowców. Mam poczucie, że ta Ustawa ma jeszcze charakter prowizoryczny. Potrzeba nam śmielszej Ustawy. Taki projekt Ustawy ma się pojawić na przełomie 2016 i 2017 roku.

Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju: – Wydajemy za mało na badania naukowe: poniżej 1 % PKB, zaś większość produktów polskiego biznesu charakteryzuje się niskim zaawansowaniem technologicznym. Nasze wynagrodzenia są niskie w stosunku do PKB. Przed nami wyzwanie, które może zmienić strukturę produkcji i eksportu. To przede wszystkim wysoko przetworzone produkty. Powinniśmy wspierać innowacyjne firmy. Na innowacyjność są pieniądze z Unii Europejskiej, 15 miliardów euro – z trzech programów. Ten pierwszy to program pod nazwą Inteligentny Rozwój, na który przeznaczono 8 miliardów euro. Dwa pozostałe to Program Rozwoju Polski Wschodniej i Regionalne Programy Operacyjne. Ten najważniejszy program to Inteligentny Rozwój. Ma on wspierać badania naukowe i poddawać je komercjalizacji. Niestety, dotąd mieliśmy do czynienia głównie z nietrafionymi pomysłami. Takich było 9 na 10.

Dr Jacek Janiszewski, twórca Stowarzyszenia “Integracja i Współpraca”, organizator Welconomy in Toruń podsumował, że forum zgromadziło rekordową liczbę ponad 2 tys. gości z całego świata. – To były konkretne rozmowy na temat współpracy nauki i biznesu, byśmy byli bardziej innowacyjni.
 
 

 

OSTATNI DZIEŃ ZAPISÓW NA PRAWO POBORU AKCJI G – ENERGY. SPÓŁKA INWESTUJE W BIOPALIWA I DYSTRYBUCJĘ OLEJU

2015-06-01  |  07:00
 
 

 

 

 

G-Energy planuje pozyskać z emisji akcji ok. 3 mln zł. Cena emisyjna została ustalona na 10 groszy, czyli nieco mniej niż wynosi obecna wycena aktywów spółki na NewConnect. W piątek na koniec dnia akcje spółki kosztowały 13 groszy.

Bujak zaznacza, że sfinansowanie przejęcia Platinum Oil nie jest jedynym celem emisji nowych akcji. Spółka zamierza dokapitalizować inne przejęcia, m.in. w obszarze przetwarzania odpadów pościekowych. Obejmuje to zarówno nowe akwizycje, jak i rozwój już prowadzonych przez spółkę projektów.

– W Polsce nie radzimy sobie ze ściekami, a od 1 stycznia 2016 będziemy płacić olbrzymie kary w UE. Dlatego rozwój tej technologii jest bardzo ważny nie tylko dla naszej firmy, lecz także dla całego kraju, a my chcemy być liderami tych zmian – zapowiada Bujak.

W październiku ubiegłego roku G-Energy zawarło porozumienie o współpracy z Zakładem Produkcyjno-Badawczym Politerm w Katowicach, dzięki któremu rozwija działalność w obszarze przetwarzania odpadów pościekowych na energię.

Jak tłumaczy Bujak, stosowana przez Politerm technologia jest bardzo innowacyjna. W Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na nowe metody przetwarzania odpadów pościekowych na paliwo, więc jest to obszar bardzo perspektywiczny. Od przyszłego roku wszystkie odpady ściekowe będą musiały być spalane lub wykorzystywane ponownie. Na składowiska będą mogły trafiać tylko te, których wartość energetyczna jest zbyt mała, by opłacało się je spalać.

G-Energy cały czas zacieśnia współpracę z Politermem i pracuje nad zakupem jeszcze bardziej nowoczesnych i chronionych patentami technologii. Mają one m.in. zwiększyć kaloryczność produkowanego paliwa oraz umożliwić dostosowanie go do unijnych standardów dla biopaliw.

– Planujemy zakupić udziały na wyłączność na patenty, które dają możliwość lepszego, bardziej kalorycznego efektu oraz powodują, że jest to paliwo bio – tłumaczy Bujak. – Poświęcamy sporo środków i czasu na to, żeby doprowadzić badania do końca i żeby prototyp, który już spółka posiada i który przeszedł pozytywnie wszystkie testy, wdrożyć do produkcji wraz z wejściem dyrektywy unijnej, czyli od przyszłego roku.

G-Energy rozwija też działalność związaną z przetwarzaniem odpadów stałych na paliwo.

Jeszcze w ubiegłym roku G-Energy nabyło za 1,3 mln zł 50 proc. udziałów w spółce Bio Technology, która pracuje w województwie zachodniopomorskim nad instalacją przetwarzającą odpady na paliwo ciekłe. W procesie krakingu termicznego szczególnie tworzywa sztuczne, takie jak polietylen i polipropylen, są przekształcane w paliwo. Wartość inwestycji tej spółki to 25,7 mln zł, z czego 10,3 mln pochodzi z środków unijnych. Bujak zapowiada, że projekt zostanie zakończony w listopadzie br.

 

 

ROZMOWA PRZEWODNICZĄCEGO RN G – ENERGY MIECZYSŁAWA KOCHA W BIZNES INFORMACJACH W POLSAT NEWS Z DNIA 06.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZMOWA PRZEWODNICZĄCEGO RN G – ENERGY MIECZYSŁAWA KOCHA W INFO BIZNESIE W TVP INFO Z DNIA 05.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZ PRZEWODNICZĄCEGO RN G – ENERGY MIECZYSŁAWA KOCHA NA STRONIE GŁÓWNEJ PORTALU www.biznestuba.pl

 

WESZŁA W ŻYCIE USTAWA O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

komentarz przewodniczącego Rady Nadzorczej G – Energy Mieczysława Kocha:

M Koch 3

 

Od niemal pięciu lat branża OZE czekała na ten akt prawny. I choć nadal zapisy ustawy budzą wiele kontrowersji to jest to dla branży krok do przodu w zakresie legislacji jak i możliwości realizacji inwestycji, pomimo tego, że ustawa nie ma wpisanego celu regulacji.
Ustawa wprowadza nowy, aukcyjny system wsparcia dla instalacji OZE, który ma rozpocząć działanie w 2016 roku. Tylko dla małych instalacji prosumenckich będzie obowiązywała taryfa gwarantowana. Ustawa również wprowadza piętnastoletni okres wsparcia dla instalacji OZE. Jednak nadal brakuje istotnych zapisów oraz doprecyzowań dotyczących procesów inwestycyjnych, chociaż by okresu wsparcia dla Inwestycji realizowanych etapowo.

Przeczytaj pełen komentarz:

Komentarz przewodniczącego RN G – Energy Mieczysława Kocha do ustawy o OZE