New Connect

Sprawozdanie_Finansowe_z_dzialalnosci_G-Energy_SA_2018_31.05.2019-2