New Connect

Akcjonariat

Struktura akcjonariuszy

posiadających  co najmniej 5 % udziału w kapitale zakładowym G-ENERGY: 

 

 

Wyszczególnienie

Liczba akcji w

kapitale zakładowym

Liczba głosów

na walnym zgromadzeniu

 

% akcji

STARHEDGE S.A.

z siedzibą w Warszawie

12.150.000 12.150.000 25,85
 

Grzegorz Cetera

 

11.910.000

 

11.910.000

 

25,34

 

Andrzej Braksator

 

5.500.000

 

5.500.000

 

11,70

 

Pozostali

 

17.435.632

 

17.435.632

 

37,10

Razem 46 995 632 46 995 632 100