New Connect

Akcjonariat

       

Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% kapitału zakładowego Spólki

 

Wyszczególnienie Liczba akcji w kapitale zakładowym Liczba głosów na walnym zgromadzeniu % akcji
STARHEDGE S.A.

z siedzibą w Warszawie

12.150.000 12.150.000 25,85
Grzegorz Cetera 11.910.000 11.910.000 25,34
Andrzej Braksator 5.500.000 5.500.000 11,70
Pozostali 17.435.632 17.435.632 37,10
Razem 46 995 632 46 995 632 100