New Connect

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Spółki G-Energy S.A. opiera się na dwóch fundamentach. Celem strategicznym działalności Spółki jest angażowanie się pośrednio i bezpośrednio w projekty związane z energią odnawialną.

Kształtowana obecnie w Polsce polityka Państwa w zakresie energetyki zdeterminowała profil działalności Spółki. Wybór branży energii odnawialnych na swoją podstawową działalność uwarunkowany jest bardzo dużym potencjałem wzrostu sektora. Wymagania stawiane przez obecne czasy dają pewność, że zielona energetyka będzie się intensywnie rozwijać przez najbliższe dekady.

Spółka G-Energy S.A. w związku z sytuacją rynkową koncentruje swoje działania po pierwsze na bezpośrednim zaangażowaniu w realizację projektów elektrowni wiatrowych i innych innowacyjnych rozwiązań dla energii odnawialnej.

Drugim filarem są pośrednie inwestycje kapitałowe w Spółki o podobnym profilu działalności. Oba z kierunków mają na celu zbudowanie silnej grupy kapitałowej działającej w branży, szanującej środowisko, a jednocześnie dającej bardzo dobre perspektywy rozwoju i możliwości inwestycyjnych.

Zarząd Emitenta w 2014 roku opracował strategie poszerzenia działalności o nowe obszary.

Przeprowadzane procesy due diligence podmiotów , których pozyskaniem  Zarząd Spółki zajmował się w 2014 roku dają nadzieję na szybkie dokończenie opracowywanej strategii inwestycyjnej, której podstawowym założeniem jest dynamiczny rozwoju działalności G-ENERGY ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor gospodarki odpadami oraz wytwarzania alternatywnymi metodami paliw stałych i ciekłych, jak również ich dalszego zagospodarowania oraz niezmiernie istotnej z punktu widzenia osiągnięcia efektu skali założonego modelu biznesowego dystrybucji.