New Connect

Wyniki finansowe


Raport roczny za rok 2017


Sprawozdanie za rok 2016.


Sprawozdanie za rok 2015.


Sprawozdanie za rok 2014.

 Raporty okresowe 2018.


Raporty okresowe 2017.


Raporty okresowe 2016.


Raporty okresowe 2015.


Raporty okresowe 2014.


Raporty okresowe 2013.


Raporty okresowe 2012.


Skonsolidowany raport roczny za rok 2013

 

Skonsolidowany raport roczny za rok 2012

 

Raport roczny za rok 2012