New Connect

Witamy w G-Energy S.A.

Kim jesteśmy ?

G-Energy S.A. jest spółką publiczną, notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym obszarem działalności firmy jest sektor energetyczny. ze szczególnym uwzględnieniem usług w sektorze gazowym .

Polityka rozwoju spółki w zakresie sektora energii odnawialnej charakteryzuje się dużym potencjałem rozwoju, ale przedłużające się prace Rządu nad ustawą o odnawialnych źródłach energii spowodowały , że Spółka podjęła decyzje o rozszerzeniu zakresu swojej działalności o nowe obszary. G-Energy S.A. podjęła działania na rynku energii alternatywnej oraz w usług dla podmiotów działających w segmencie gazowniczym.

Obecnie na całym świecie realizuje się w branży energetycznej projekty w oparciu o koncepcje zrównoważonego rozwoju, są one również fundamentem działalności  G-Energy S.A. Spółka realizuje obecnie kontrakty dotyczące wykonania prac projektowo budowlanych dla największych podmiotów  w sektorze gazowniczym w Polsce.

więcej

Infrastruktura gazowa w EC Żerań.

Przedmiotem Umowy było wykonanie robót budowlano-montażowych oraz innych usług i prac w ramach „Budowy infrastruktury gazowej w Ec Żerań dla potrzeb pracy nowej kotłowni szczytowej’’. Naszym zadaniem było kompleksowe wykonanie prac projektowych łącznie ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz wykonaniem robót budowlano-montażowych branży budowlanej, elektrycznej, AKPiA, teletechnicznej oraz obsługą geodezyjną i badaniami geotechnicznymi w celu realizacji Inwestycji.

więcej

G-Energy S.A.
to doskonała inwestycja w przyszłość.