New Connect

2-4 czerwca 2017 r. Konferencja SII WallStreet 21 (Karpacz).