New Connect

ELKOP ENERGY SA harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r.

Raport Bieżący nr 4/2012 Zarząd Spółki Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach: za II kwartał 2012 r. – skonsolidowany – 14.08.2012 r. za III kwartał 2012 r. – skonsolidowany – 14.11.2012 r. Ewentualne zmiany dat […]

ELKOP ENERGY SA wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A i B na 27 lipca 2012 r.

Raport Bieżący nr 3/2012 Zarząd Spółki Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 735/2012 podjętą w dniu 25 lipca 2012 r. postanowił określić dzień 27 lipca 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela […]

ELKOP ENERGY S.A.- wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu

Raport Bieżący nr 2/2012 Zarząd Spółki Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu 23 lipca 2012 r. na podstawie uchwały nr 727/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect: 1) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Elkop Energy […]

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Zarząd Spółki Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu 10 lipca 2012 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce Elkop Energy S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) dla rynku NewConnect. W związku z powyższym od dnia 10 lipca 2012 r. Elkop Energy S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i […]