New Connect

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.09.2012 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 20.09.2012r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Pliki do pobrania: – Ogłoszenie o Zwołaniu NWZ 20.09.2012r – […]

Skonsolidowany raport za II kwartał 2012 roku.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść skonsolidowanego raportu okresowego obejmującego II kwartał 2012 roku. Pliki do pobrania: Raport.pdf