New Connect

Archiwum

 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • listopad 2020
 • październik 2020
 • wrzesień 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • luty 2017
 • listopad 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014
 • wrzesień 2014
 • sierpień 2014
 • lipiec 2014
 • czerwiec 2014
 • maj 2014
 • marzec 2014
 • luty 2014
 • styczeń 2014
 • grudzień 2013
 • listopad 2013
 • wrzesień 2013
 • sierpień 2013
 • lipiec 2013
 • czerwiec 2013
 • maj 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • listopad 2012
 • październik 2012
 • wrzesień 2012
 • sierpień 2012
 • lipiec 2012
 • Nabycie akcji Emitenta.

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.09.2012 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Investment Friends Capital S.A. w Płocku o nabyciu akcji Spółki. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.   Załączniki: Zawiadomienie IFC

  Uchwały podjęte przez NWZ z dnia 20.09.2012 r.

  Zarząd ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 20.09.2012r.   Załącznik: protokół obrad NZW z dnia 20.09.2012 r.pdf

  Oświadczenie zarządu w sprawie zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

  Zarząd Spółki Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów […]

  Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.09.2012 r.

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20.09.2012 r. Akcjonariusz: ELKOP S.A. Chorzów Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 13.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 13.000 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 40,00 % […]

  Pośrednie nabycie akcji Emitenta

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 11.09.2012 r. do spółki wpłynęły trzy zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Emitenta z dnia 11.09.2012 r. złożone przez: i) spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku, ii) Pana Mariusza Patrowicza oraz, iii) Pana Damiana Patrowicza. Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu Załącznik: […]

  Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

  Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.09.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia czterech członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany członków organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy […]