New Connect

Nabycie akcji Emitenta.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.09.2012 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Investment Friends Capital S.A. w Płocku o nabyciu akcji Spółki. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.   Załączniki: Zawiadomienie IFC

Uchwały podjęte przez NWZ z dnia 20.09.2012 r.

Zarząd ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 20.09.2012r.   Załącznik: protokół obrad NZW z dnia 20.09.2012 r.pdf

Oświadczenie zarządu w sprawie zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd Spółki Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów […]

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.09.2012 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20.09.2012 r. Akcjonariusz: ELKOP S.A. Chorzów Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 13.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 13.000 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 40,00 % […]

Pośrednie nabycie akcji Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 11.09.2012 r. do spółki wpłynęły trzy zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Emitenta z dnia 11.09.2012 r. złożone przez: i) spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku, ii) Pana Mariusza Patrowicza oraz, iii) Pana Damiana Patrowicza. Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu Załącznik: […]

Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.09.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia czterech członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany członków organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy […]