New Connect

Nabycie akcji emitenta oraz zmiany stanów pośredniego posiadania akcji.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.10.2012 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie przez spółkę DAMF Invest S.A., Pana Mariusza Patrowicza oraz Pana Damiana Patrowicza. Zarząd wyjaśnia, że spółka DAMF Invest S.A. w Płocku złożyła zawiadomienie o nabyciu akcji […]

Zawiadomienia członków rady nadzorczej oraz zarządu

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.10.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 […]

Zmiana ilości notowanych akcji

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.10.2012 r. do spółki wpłynął komunikat Giełdy Papierów Wartościowych, zgodnie, z którego treścią od dnia 29.10.2012 r. na rynku NewConnect notowanych będzie 16.250.000 akcji Emitenta. Komunikat GPW S.A. jest konsekwencją dokonanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 20.09.2012 r. podziału akcji w […]

Uchwała zarządu KDPW w sprawie podziału akcji emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.10.2012 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął na wniosek Emitenta uchwałę nr 778/2012 w przedmiocie wyznaczenia dnia 29.10.2012 r. dniem podziału dotychczas zarejestrowanych, 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji Emitenta o wartości nominalnej 50,00 zł każda na 16.250.000 (szesnaście […]

Korekta raportu EBI nr 24/2012 z dnia 12.10.2012 r. – Pośrednie zbycie akcji.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że dokonuje korekty raportu bieżącego EBI nr 24/2012 z dnia 12.10.2012 r. Emitent w dniu 12.10.2012 r. opublikował raport bieżący nr 24/2012 o pośrednim zbyciu akcji Spółki przez DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza. W wyniku omyłki Emitent nieprawidłowo załączył […]

Korekta raportu ESPI nr 17/2012 z dnia 12.10.2012 r. – pośrednie zbycie akcji.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że dokonuje korekty raportu bieżącego ESPI nr 17/2012 z dnia 12.10.2012 r. Emitent w dniu 12.10.2012 r. opublikował raport bieżący nr 17/2012 o pośrednim zbyciu akcji Spółki przez DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza. W wyniku omyłki Emitent nieprawidłowo załączył […]

Pośrednie nabycie akcji

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.10.2012 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Spółki złożone przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: Zawiadomienie_posrednie_nabycie_DAMF_Invest_IFC Zawiadomienie_posrednie_nabycie_Damian_Patrowicz_IFC Zawiadomienie_posrednie_nabycie_Mariusz_Patrowicz_IFC

Pośrednie zbycie akcji

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.10.2012 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o pośrednim zbyciu akcji Spółki złożone przez DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: Zawiadomienie_posrednie_zbycie_DAMF_Invest-1 Zawiadomienie_posrednie_zbycie_Damian_Patrowicz Zawiadomienie_posrednie_zbycie_Mariusz_Patrowicz

Korekta raportu EBI nr 16/2012 z dnia 09.10.2012r. – Pośrednie zbycie akcji

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego EBI nr 16/2012 z dnia 09.10.2012r. Emitent informuje, że w dniu 12.10.2012r. otrzymał ze spółki DAMF Invest S.A. w Płocku od Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza skorygowaną treść zawiadomień datowanych na dzień 08.10.2012r. o pośrednim zbyciu akcji Emitenta, […]

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.10.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia czterech członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 […]