New Connect

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 11.10.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 […]

Rejestracja zmian Statutu spółki – podział akcji

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.10.2012r. na podstawie odpisu aktualnego KRS Spółki pozyskał informacje o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany § 7 ust. 1 Statutu Emitenta. Emitent informuje, że Sąd dokonał rejestracji zmian statutu wynikających z uchwały nr 5 NWZ z dnia 20.09.2012r. w zakresie zmiany wartości […]

Zbycie akcji Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.10.2012 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki ELKOP S.A. w Chorzowie o zbyciu akcji Spółki. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.   Załączniki: ZAWIADOMIENIE ELKOP S.A

Nabycie akcji Emitenta.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 09.10.2012 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Investment Friends Capital S.A. w Płocku o nabyciu akcji Spółki. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: Zawiadomienie IFC

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.10.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 […]

Pośrednie zbycie akcji

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.10.2012 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o pośrednim zbyciu akcji Spółki złożone przez DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza. Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: Zawiadomienie DAMF_Invest Zawiadomienie M. Patrowicz Zawiadomienie_D.Patrowicz

Zbycie akcji Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.10.2012 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki ELKOP S.A. w Chorzowie o zbyciu akcji Spółki. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.   Załączniki: Zawiadomienie Elkop S.A.

Zawieszenie notowań akcji

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.10.2012 r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 1006/2012 z dnia 08.10.2012r. o zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego zgłoszone w trybie art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta zostało […]

Nabycie akcji Emitenta.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.10.2012 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Emitenta, złożone przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Marisza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza w związku z nabyciem akcji Emitenta w dniu 27.09.2012 r. przez spółkę Investment Friends Capital S.A. […]

Zawiadomienia członków rady nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.10.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia czterech członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 […]