New Connect

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.11.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia czterech członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmioty blisko związane Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 […]

Pośrednie nabycie akcji

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.11.2012r. do spółki wpłynęły zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Spółki złożone przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: DAMF_Invest_-_zawiadomienie_28.11.2012r Mariusz_Patrowicz_-_zawiadomienie_28.11.2012r Damian_Patrowicz_-_zawiadomienie_28.11.2012r

Nabycie akcji Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.11.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie przez spółkę FON Ecology S.A. o nabyciu akcji Emitenta. Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: FON_ECOLOGY_Zawiadomienie_27.11.2012r

Nabycie oraz zbycie akcji Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.11.2012r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie o pośredniej zmianie stanu posiadania przez spółkę DAMF Invest S.A., Pana Mariusza Patrowicza oraz Pana Damiana Patrowicza. Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: […]

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.11.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia pięciu członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 […]

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.11.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 […]

Zwołanie NWZA

Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 13.12.2012r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: Formularz pełnomocnictwa Ogłoszenie Projekty uchwał

Skonsolidowany raport za III kwartał 2012 roku

Plik raportu: RAPORT [PDF]

Uchwała GPW w sprawie ponownego zawieszenie notowań akcji

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.11.2012 r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 1101/2012 z dnia 07.11.2012 r. o zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta w okresie od dnia 09.11.2012 r. do dnia 07.11.2012 r. włącznie. Pełna treść Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych stanowi załącznik do […]

Komunikat KNF w sprawie możliwej manipulacji kursem akcji

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.11.2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji kursu akcji Emitenta oraz o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami Emitenta. Komisja Nadzoru Finansowego po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego mającego na celu zbadanie okoliczności […]