New Connect

Zawieszenie obrotu akcjami spółki ELKOP ENERGY SA

Uchwała Nr 1101/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki ELKOP ENERGY S.A. na rynku NewConnect § 1 Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót akcjami spółki ELKOP ENERGY S.A., oznaczonymi kodem […]