New Connect

Archiwum

 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • listopad 2020
 • październik 2020
 • wrzesień 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • luty 2017
 • listopad 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014
 • wrzesień 2014
 • sierpień 2014
 • lipiec 2014
 • czerwiec 2014
 • maj 2014
 • marzec 2014
 • luty 2014
 • styczeń 2014
 • grudzień 2013
 • listopad 2013
 • wrzesień 2013
 • sierpień 2013
 • lipiec 2013
 • czerwiec 2013
 • maj 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • listopad 2012
 • październik 2012
 • wrzesień 2012
 • sierpień 2012
 • lipiec 2012
 • Uchwała Zarządu GPW S.A. w Warszawie w sprawie dalszego zawieszenia notowań akcji Emitenta

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 27.12.2012 r. do Spółki wpłynęła uchwała Zarządu GPW SA nr 1347/ 2012 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu GPW S.A. w Warszawie nr 1245/2012 z dnia 07.12. 2012 r. w sprawie wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect […]

  Zawarcie umowy na przeprowadzenie wyceny Spółki.

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 17.12.2012r. zawarł umowę z Fundacją Wspierania Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem jest przeprowadzenie analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub […]

  Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.12.2012 r.

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13.12.2012 r. Akcjonariusz: ELKOP S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 4.890.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.890.000 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 30,09 % Udział […]

  Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 13.12.2012r. – Przerwa w obradach NWZ do dnia 11.01. 2013 r. do godziny 12:00.

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 13.12.2012 r. o godzinie 12:00. Emitent informuje, że na jednogłośny wniosek akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu podjęta została uchwała porządkowa o zarządzeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia […]

  Uchwała Zarządu GPW S.A. w Warszawie w sprawie dalszego zawieszenia akcji spółki oraz warunkowego wykluczenia akcji spółki z obrotu.

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 07.12.2012 r. do Spółki wpłynęła uchwała Zarządu GPW S.A. w Warszawie nr 1245/12 w sprawie wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect oraz czasowego zawieszenia obrotu tymi akcjami. Na mocy uchwały z dnia 07.12.2012 r. Zarząd GPW S.A. postanowił o ponownym […]

  Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

  Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.12.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 […]

  Zbycie oraz pośrednie zbycie akcji Spółki

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 03.12.2012r. do spółki wpłynęły zawiadomienia o zbyciu akcji Emitenta przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku oraz pośrednim zbyciu akcji Emitenta przez Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: Zawiadomienie DAMF Invest 03 […]