New Connect

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. Raporty kwartalne będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach: IV kwartał 2012 r. – termin – 13.02.2013 r. (środa) I kwartał 2013 r. – termin – 14.05.2013 r. (wtorek) II kwartał 2013 r. […]

Wycena Spółki oraz Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę oraz Stanowisko Zarządu Emitenta.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2012 z dnia 08.12.2012 r. oraz raportu nr 01/2013 z dnia 07.01.2013 r. niniejszym w wykonaniu zobowiązań nałożonych na Spółkę Uchwałą Zarządu GPW S.A. nr 1245/12 z dnia 07.12.2012 r. przekazuje do publicznej wiadomości dokument sporządzony przez Fundację Wspierania Inicjatyw Gospodarczych […]

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 13.12.2012 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 11.01.2013 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 11.01.2013 r. Akcjonariusz: ELKOP S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 4.890.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.890.000 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 30,09 % Udział […]

Treść uchwał podjętych przez NWZ z dnia 13.12.2012 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 11.01.2013 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 13.12.2012 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 11.01.2013 r. Załączniki: Akt_nr_86.2013_z_11.01.2013

Zmiana Uchwały Zarządu GPW S.A. nr 1245/2012 w sprawie warunkowego wykluczenia z obrotu oraz dalszego zawieszenia obrotu akcji Spółki

Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku, informuje, że w dniu 07.01.2013r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 25/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 1245/2012 z dnia 07.12.2012r. Na mocy uchwały z dnia 07.01.2013 r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie postanowił przedłużyć do dnia 14.01.2013 r. termin publikacji raportu zawierającego analizę […]