New Connect

Pośrednie nabycie akcji

Zarząd Elkop Energy S.A. z siedzibą Płocku informuje, że w dniu 22.02.2013 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia: o bezpośrednim zwiększeniu udziału i pośrednim nabyciu akcji Spółki, złożone przez DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza. Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: zawiadomienie DAMF INVEST zawiadomienie Damian […]

Skonsolidowany raport za IV kwartał 2012 roku

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść skonsolidowanego raportu okresowego, obejmującego IV kwartał 2012 roku. Załączniki: Elkop Energy S.A. raport za IV kwartał 2012r

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Elkop Energy S.A. siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 01.02.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Elkop Energy S.A. w Płocku z dnia 01.02.2013 r. złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie przez FON S.A. w Płocku. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do […]