New Connect

Archiwum

 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • listopad 2020
 • październik 2020
 • wrzesień 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • luty 2017
 • listopad 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014
 • wrzesień 2014
 • sierpień 2014
 • lipiec 2014
 • czerwiec 2014
 • maj 2014
 • marzec 2014
 • luty 2014
 • styczeń 2014
 • grudzień 2013
 • listopad 2013
 • wrzesień 2013
 • sierpień 2013
 • lipiec 2013
 • czerwiec 2013
 • maj 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • listopad 2012
 • październik 2012
 • wrzesień 2012
 • sierpień 2012
 • lipiec 2012
 • Skonsolidowany raport roczny za rok 2012

  Zarząd Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, raport roczny Grupy Kapitałowej Elkop Energy za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.   Załączniki: G.K. Elkop Energy opinia i raport biegłego rewidenta G.K. Elkop Energy sprawozdanie Zarządu G.K. Elkop Energy skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Raport roczny za rok 2012

  Zarząd Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, raport roczny za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. Załączniki: Elkop Energy SA opinia i raport biegłego rewidenta Elkop Energy SA sprawozdanie Zarządu za rok 2012 Elkop Energy SA sprawozdanie finansowe za rok 2012

  Pośrednie zmniejszenie udziału w Spółce

  Zarząd Elkop Energy S.A. z siedzibą Płocku informuje, że w dniu 15.03.2013 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia: o pośrednim zmniejszeniu udziału w Spółce Emitenta, złożone przez DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza. Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: zawiadomienie DAMF INVEST SA zawiadomienie Mariusz […]

  Wznowienie obrotu akcjami ELKOP ENERGY S.A.

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku, niniejszym informuje, że w dniu 07.03.2013 r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie wydał komunikat w sprawie wznowienia obrotu akcjami Emitenta począwszy od dnia 08.03.2013 r. na zasadach opisanych w uchwale Zarządu GPW S.A. nr 115/2013 z dnia 29.01.2013 r. o której Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2013 z dnia […]

  Nie dojście do skutku emisji akcji serii C

  Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku w nawiązaniu do przekazanych w raporcie nr 2/2013 z dnia 12.01.2013r. oraz raporcie nr 10/2013 z dnia 21.01.2013r. informacji o planowanym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP ENERGY S.A. z […]