New Connect

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2013 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 25.06.2013 r. na godzinę 13.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Zygmunta Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Projekty Uchwał ZWZ […]

Raport okresowy za I kwartał 2013 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego I kwartał 2013 roku.   Załączniki: Elkop Energy SA raport za Iq2013r

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.05.2013 r. do siedziby spółki wpłynęło: i) sześć zawiadomień złożonych przez wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji nabycia akcji Emitenta przez podmiot blisko związany z Członkami organów Emitenta, Zgodnie z […]