New Connect

Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że z dniem 27.07.2013 r. wygasa zawarta ze spółką SALWIX Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, umowa z dnia 02.05.2012 r. na mocy której SALWIX Sp. z o.o. pełniła funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta w okresie ostatniego roku. Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, iż obowiązek wynikający […]

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.07.2013 r. do siedziby spółki wpłynęło łącznie pięć zawiadomień złożonych przez Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany tych Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w rozumieniu art. 160 […]