New Connect

Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26 sierpnia 2013r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2013r. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w […]

Raport okresowy za II kwartał 2013r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego II kwartał 2013 roku. Załącznik: Elkop Energy SA raport za IIq2013r