New Connect

Planowane zwiększenie mocy produkcyjnej farmy wiatrowej oraz zbycie aktywów istotnej wartości

Planowane zwiększenie mocy produkcyjnej farmy wiatrowej grupy kapitałowej Emitenta oraz zbycie aktywów istotnej wartości przez Spółkę zależną Emitenta Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku informuje, że w dniu 06.09.2013 r. podmiot zależny Emitenta – spółka Hibertus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku zawarła umowę sprzedaży 6 urządzeń elektrycznych Vestas typ V-20 o mocy znamionowej […]