New Connect

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Zarząd ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku po raz drugi informuje akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką Hibertus Sp. z o.o. W łączeniu wezmą udział: 1. Emitent – ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku (09-401) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. […]

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.12.2013 r.

Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 16.12.2013 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Projekty uchwał NWZ Folmularz Pełnomocnictwa na […]

Zamiar połączenia Emitenta ze spółką zależną i pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Zarząd ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.11.2013r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Hibertus Sp. z o.o. w Płocku jako spółką przejmowaną. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu oraz został udostępniony na stronach internetowych Emitenta pod adresem http://www.elkopenergy-sa.pl oraz na stronie internetowej spółki […]

Skonsolidowany raport za III kwartał 2013 roku

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego III kwartał 2013 roku. Załączniki: Raport 3 kw 2013