New Connect

Zmiany w akcjonariacie Emitenta

Zarząd ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.12.2013 roku do spółki wpłynęło zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta. Spółka FON S.A. z siedzibą w Płocku w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie zawiadomiła o nabyciu 1.740.000 akcji Emitenta w związku z rejestracją połączenia spółki FON S.A. z […]

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.12.2013r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 16.12.2013r. Załącznik: Protokół NWZ z dnia 16.12.2013r

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.12.2013 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2013 r. Akcjonariusz: ELKOP S.A. Chorzów Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 4.890.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.890.000 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] […]