New Connect

Archiwum

 • styczeń 2024
 • grudzień 2023
 • listopad 2023
 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • listopad 2020
 • październik 2020
 • wrzesień 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • luty 2017
 • listopad 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014
 • wrzesień 2014
 • sierpień 2014
 • lipiec 2014
 • czerwiec 2014
 • maj 2014
 • marzec 2014
 • luty 2014
 • styczeń 2014
 • grudzień 2013
 • listopad 2013
 • wrzesień 2013
 • sierpień 2013
 • lipiec 2013
 • czerwiec 2013
 • maj 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • listopad 2012
 • październik 2012
 • wrzesień 2012
 • sierpień 2012
 • lipiec 2012
 • Raport okresowy za IV kwartał 2013 r.

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego IV kwartał 2013 roku. Załączniki: Elkop Energy raport za 4q2013

  Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

  Zarząd spółki ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.01.2014 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmioty blisko związane tych Członków Rady oraz Zarządu w rozumieniu art. 160 ust. 2 […]

  Informacja o zwołaniu NWZ na dzień 11.02.2014 r.

  Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku wobec złożenia w dniu 15.01.2014 r. przez akcjonariusza Emitenta spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 11.02.2014 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie […]

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w 2014 roku. Raporty kwartalne będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach: – raport za IV kwartał 2013 roku, dnia 29.01.2014 roku, – raport za I kwartał 2014 roku, dnia 14.05.2014 roku, – raport za II […]

  Zmiany w akcjonariacie Emitenta

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.01.2014 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o nabyciu oraz pośrednim nabyciu akcji Emitenta. Spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie zawiadomiła o nabyciu łącznie 14.304.067 akcji Emitenta. Ponadto Pan Mariusz […]

  Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

  Zarząd ELKOP ENERGY S. A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 13.01.2014 r. wybrała podmiot Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, zarejestrowaną w Sądzie dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 0000061094, […]

  Zmiany w akcjonariacie Emitenta

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 14.01.2014 r. do spółki wpłynęło 4 zawiadomienia: złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie o zbyciu akcji Emitenta złożone przez spółki: 1) ATLANTIS S.A. w Płocku, 2) ELKOP S.A. w Chorzowie, 3) FON S.A. w Płocku 4) […]

  Połączenie Emitenta ze spółką Hibertus Sp. z o.o. w Płocku

  Zarząd ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.01.2014 r. powziął informację o dokonanej przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie w dniu 31.12.2013 r. rejestracji połączenia Emitenta ze spółką Hibertus Sp. z o.o. w Płocku. Emitent informuje, że połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 […]