New Connect

Archiwum

 • styczeń 2024
 • grudzień 2023
 • listopad 2023
 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • listopad 2020
 • październik 2020
 • wrzesień 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • luty 2017
 • listopad 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014
 • wrzesień 2014
 • sierpień 2014
 • lipiec 2014
 • czerwiec 2014
 • maj 2014
 • marzec 2014
 • luty 2014
 • styczeń 2014
 • grudzień 2013
 • listopad 2013
 • wrzesień 2013
 • sierpień 2013
 • lipiec 2013
 • czerwiec 2013
 • maj 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • listopad 2012
 • październik 2012
 • wrzesień 2012
 • sierpień 2012
 • lipiec 2012
 • Zmiany w Zarządzie Emitenta

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 14.02.2014 r. w związku ze złożeniem rezygnacji przez obecnego Prezesa Zarządu, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2014 z dnia 12.02.2014 r. dokonała wyboru Pana Grzegorza Figurskiego na stanowisko Prezesa Zarządu. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje życiorys zawodowy […]

  Zmiany w Składzie Rady Nadzorczej Emitenta

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że zgodnie z treścią uchwał 3-12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.02.2014 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 13.02.2014 r. doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Emitent informuje, że przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostały rezygnacje wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto […]

  Korekta raportu nr 17/2014 z dnia 13.02.2014 r. w sprawie uchwał podjętych przez N.W.Z. z dnia 11.02.2014r. kontynuowane po przerwie w dniu 13.02.2014 r.

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 13.02.2014r. w sprawie Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 11.02.2014r. kontynuowane po przerwie w dniu 13.02.2014 r. Emitent informuje, że w dniu 14.02.2014r. Notariusz protokołujący obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonał sprostowania następujących omyłek pisarskich. W uchwale […]

  Informacja akcjonariusza

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.02.2014r. do spółki wpłynęła informacja akcjonariusza SPECIOCUS LIMITED z siedzibą w Limassol na Cyprze. Treść informacji przekazanej do spółki znajduje się w załączeniu. Załączniki: Informacja akcjonariusza

  Zmiany w akcjonariacie Emitenta

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.02.2014 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie. Spółka DAMF Invest S.A. w Płocku poinformowała o zbyciu akcji Emitenta. Ponadto Pan Mariusz Patrowicz oraz Pan Damian Patrowicz jako podmioty dominujące wobec DAMF […]

  Zawiadomienie Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

  Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.02.2014 r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Zawiadomienie zostało złożone przez Prezesa […]

  Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 11.02.2014 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 13.02.2014 r.

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 11.02.2014 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 13.02.2014 r. Akcjonariusz: DAMF Invest S.A. Płock Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 15.311.047 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 15.311.047 Udział w ogólnej […]

  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 11.02.2014r. kontynuowane po przerwie w dniu 13.02.2014 r.

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów nr 12/2014 z dnia 11.02.2014 r. oraz raportu nr 13/2014 z dnia 12.02.2014r. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 11.02.2014r. kontynuowanego po przerwie w dniu 13.02.2014r. Załączniki: ELKOP Energy NZW 13.02.2014r

  Rezygnacja Prezesa Zarządu

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku, niniejszym informuje, iż w dniu 11.02.2014 r. dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki Pan Jacek Koralewski na ręce Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 14.02.2014 r.

  Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Emitenta

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku, niniejszym informuje, iż w dniu 11.02.2014 r. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli rezygnacje z pełnionych przez nich w Spółce funkcji. Zarząd Spółki pragnie podziękować wszystkim Członkom Rady Nadzorczej za zaangażowanie oraz trud włożony w rozwój Spółki.