New Connect

Zmiana nazwy i oznaczenia Akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zarząd G-Energy S.A. informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki ELKOP ENERGY S.A. (PLELKPE00014) na G-ENERGY S.A., począwszy od dnia 31 marca 2014 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „GENRG” i oznaczeniem „GNG”.

Komunikat w sprawie zmiany Firmy , siedziby oraz zmianie adresu Spółki

Zarząd G-Energy S.A. informuje, że w dniu 10.03.2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 5 marca 2014 roku o dokonaniu wpisu zmian Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 1 . Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.02.2014 r. kontynuowane po przerwie w dniu 13.02.2014 […]