New Connect

Raport kwartalny G-Energy S.A. za I kwartał 2014 r.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Raport_kwartalnyG-Energy2014 (fl)