New Connect

Raport okresowy za II kwartał 2014 r.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2014 roku. Raport_kwartalnyG-Energy2014IIkw  

Otrzymanie zawiadomień od akcjonariusza STARHEDGE S.A. o zwiększeniu zaangażowania w spółce G-Energy S.A.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ,informuje,  że STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie  zwiększył  zaangażowanie w akcje G-Energy S.A. , o czym spółka poinformowała w komunikatach bieżących : ESPI nr 21/2014 i ESPI nr 24/2014. W skutek zawarcia ww. transakcji zmienił się stan posiadania akcji G-Energy przez Spółkę ponad próg 33 1/3%, który w jej wyniku wyniósł […]