New Connect

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY z Zakładem Produkcyjno – Badawczym POLITERM Katowice

Zarząd G-Energy  S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”)) informuje, iż w dniu 14 października 2014 roku zostało zawarte „Porozumienie o Współpracy” z Zakładem Produkcyjno – Badawczy POLITERM siedzibą w Katowicach. Zakład Produkcyjno – Badawczy POLITERM z siedzibą w Katowicach dysponuje wieloletnim doświadczeniem i wiedzą w obszarze zagospodarowania osadów pościekowych, umową licencyjną na wyłączność […]

Delegowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki.

Zarząd G-Energy S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 października 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki Emitenta podjęła  uchwałę w sprawie delegowania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gutowskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Delegowanie Pana Tomasza Gutowskiego do Zarządu na  celu wykorzystanie jego wieloletniego doświadczenia w procesie finalizowania budowy zespołu zarządzającego, uwzględniające przyszłą […]