New Connect

Spełnienie ostatniego z warunków dotyczącego umowy finansującej działalność operacyjną przedsiębiorstwa Eko Safe S.A.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”)) w nawiązaniu do postanowień zawartych w miesiącu październiku i listopadzie bieżącego roku Porozumień i Umów dotyczących realizacji inwestycji w obszarze budowy instalacji przetwarzających odpady poliolefinowe oraz poprodukcyjne na paliwa stałe oraz ciekłe informuje o spełnieniu w dniu wczorajszym ostatniego z warunków łącznych tj. przekazania ostatniej […]

Zawarcie umowy znaczącej wartości.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”)) w nawiązaniu do postanowień „Porozumienia Realizacji Inwestycji” podpisanego w dniu 16 października 2014 treść którego opublikowano raportem bieżącym EBI nr 43, z której wynikały zamiary przeprowadzenia przez Emitenta transakcji o charakterze zależności kapitałowych na 4 podmiotach posiadających projekty z zakresu zagospodarowania odpadów poliolefinowych, w tym […]

Powołanie Członków Zarządu

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną G-ENERGY) informuje niniejszym, że Rada Nadzorcza G-ENERGY przyjęła rezygnację Pana Tomasza Gutowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki jednocześnie mocą uchwały nr 05/11/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. działając w oparciu o postanowienia § 9 ust 3 Statutu […]