New Connect

Podpisanie aneksu do Listu Intencyjnego zawartego ze spółką Orlen Oil Sp. z o.o

Zarząd G-Energy S.A. (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”) otrzymał  podpisany  aneks do Listu Intencyjnego z dnia 15 grudnia 2014 roku, zawartego ze spółką Orlen Oil Sp. z o.o. dalej zwanej „OrlenOil”, przedmiotem którego jest przedłużenie terminu realizacji procesu w zakresie dojścia do skutku umowy sprzedaży udziałów spółki, której OrlenOil jest udziałowcem zwanej dalej „Podmiotem”. Jednocześnie Strony deklarują […]

G-ENERGY SA Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku. Czwarty kwartał minionego roku był okresem wytężonej pracy nad dywersyfikacją źródeł przychodów. Przeprowadzane procesy due diligence podmiotów , których pozyskaniem  Zarząd Spółki zajmował się w raportowanym okresie dają nadzieję na szybkie dokończenie opracowywanej […]