New Connect

Emisja akcji serii C

W związku z aktualnie prowadzoną przez spółkę G-ENERGY S.A. procedurą podwyższenia kapitału zakładowego spółki na mocy uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G- ENERGY S.A. z dnia 26.05.2015 r.  z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, udostępniamy Państwu formularz zapisu na akcje serii C.   Termin przyjmowania zapisów określony został przez Zarząd Spółki na okres od dnia 09.06.2015 r. […]

G – Energy na konferencji SII WallStreet w Karpaczu

W dniach 29-31 maja, podczas 19. edycji konferencji WallStreet w Karpaczu organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, przedstawiciele spółki G – Energy spotkali się z inwestorami. W odpowiedzi na duże zainteresowanie inwestycjami spółki oraz jej kondycją finansową członkowie zarządu podjęli decyzję o przyjęciu w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych Raportu Bieżącego nr 19/2015 w […]

G-ENERGY SA Odpowiedzi na pytania złożone poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych

    G-ENERGY SA Odpowiedzi na pytania złożone poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych   Raport Bieżący nr 19/2015   Zarząd G-Energy S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent” „GENERGY”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane, w dniach 29-31 maja 2015 r podczas „19 Konferencji Wall Street” w […]