New Connect

Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów.

Zarząd G-Energy S.A. w Warszawie wita akcjonariusza Investment Company Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej , kóry poinformwał o nabyciu jednego miliona akcji G-Energy S.A. o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI nr 10/2015 ( http://genergy.pl/relacje-inwestorskie/komunikaty-gieldowe/ )

Zawarcie znaczącej umowy – nabycie udziałów w Spółce

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”)  zawarł umowy nabycia 50 udziałów spółki Improve Reserch Consulting sp. z o.o. (dalej IRC) z siedzibą w Katowicach o wartości nominalnej 500 zł za każdy udział stanowiących 50 proc kapitału zakładowego spółki za łączną kwotę 2.450.000 zł. Płatność ustalonej ceny, a następnie przejęcie własności zakupionych […]