New Connect

Sprzedaż udziałów spółki powiązanej.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że z uwagi na zaprezentowane poniżej argumenty dokonał w dniu 16 marca 2016 roku zbycia Udziałów za cenę 1.350.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), których własność przejdzie na Kupującego z chwilą dokonania płatności, której termin upływa 16 maja 2016 roku. Odnosząc się do powodów […]

7-8 marca 2016 r. Welconomy Forum in Toruń. Ponad 2 tys. gości z całego świata.

Welconomy Forum in Toruń, jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w kraju. Spotkali przedstawiciele świata polityki, biznesu i nauki. Temat przewodni to innowacje. Kongres rozpoczął się sesją dotyczącą innowacyjności w gospodarce, a poprowadził ją prof. Jerzy Buzek, były premier, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. Prelegentami byli przedstawiciele największych firm i instytucji w kraju. […]