New Connect

Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku. Raport_kwartalnyG-Energy2016Kw1

Podpisanie Ramowej Umowy o Współpracy oraz Umowy podwykonawstwa z Endosystem sp. z o.o.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedziba w Warszawie (dalej: Emitent, G-Energy)  podpisał  Umowę z dnia 12 maja 2015 roku, Ramową Umowę o Współpracy oraz Umowę podwykonawstwa z Endosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinie (dalej: Endosystem). Przedmiotowe Umowy są następstwem prowadzonych rozmów i negocjacji pomiędzy G-Energy, a Endosystem, na temat współpracy w szczególności : […]

Publikacja jednostkowego raportu rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2015

G-ENERGY: Publikacja jednostkowego raportu rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2015 – Bankier.pl <img height=”1″ width=”1″ alt=”” style=”display:none” src=”https://www.facebook.com/tr?id=743763269044006&ev=PixelInitialized” /> Zarząd G – ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, raport roczny za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Wybrane dane finansowe w PLN i EURO Sprawozdanie Zarządu […]