New Connect

Informacje dotyczące sprzedaży udziałów spółki współzależnej oraz zawarcia umowy inwestycyjnej ze spółką Endosystem sp. z o.o.

G-ENERGY S.A.: Informacja dotycząca sprzedaży udziałów spółki współzależnej oraz informacja dotycząca zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki Endosystem sp. z o.o. Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”, „Spółka”) w nawiązaniu do RB EBI nr 5/2016 z dnia 17 marca 2016 oraz korekty raportu z dnia 21 marca 2016 r. (RB EBI 7/2016), […]