New Connect

Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 roku. Raport_kwartalnyG-Energy2016Kw4