New Connect

Publikacja jednostkowego raportu rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2016

  Zarząd G – ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, raport roczny za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Zawarcie umowy nabycia Zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Zarząd G-Energy S.A. poinformował raportem bieżącym ESPI, iż w dniu 19 maja 2017 roku podpisał Umowę zakupu Zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego ze spółką Endosystem sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinie („Endosystem”) – Sprzedający, poprzez przejęcie nie sporządzającego bilansu Oddziału Endosystem sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Oddział”). […]

ZISZCZENIE SIĘ WARUNKU UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POWIĄZANEJ

  Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”, „Spółka”) w nawiązaniu do RB ESPI 9/2016 w związku z raportami nr 5/2016 z dnia 17 marca 2016 oraz korekty raportu z dnia 21 marca 2016 r. (RB EBI 7/2016), a także (RB EBI 13/2016) z dnia 10 czerwca 2016 r., dotyczącego umowy zbycia […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 roku

  Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 roku.