New Connect

Powołanie Członka Zarządu

W dniu 16 sierpnia 2017 r.  Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Pana Grzegorza Ceterę powierzając mu jednocześnie stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Pan Grzegorz Cetera Został powołany na wspólną kadencję, która upływa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy 2017 pełnienia funkcji. Pan Grzegorz Cetera poza Spółką […]