New Connect

Podpisanie Porozumienia przez wszystkie strony w sprawie przeniesienia praw i obowiązków.

W dniu 3 października br. Zarząd powziął informację do podpisaniu przez wszystkie strony porozumienia pomiędzy Emitentem, Endosystem sp. z o. o., oraz Polską Spółką Gazownictwa Spółką z o.o. działającą przez Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu (PSG o/Wrocław) w sprawie przeniesienia praw i obowiązków. Przedmiotem porozumienia jest przeniesienie na G- ENERGY przez Endosystem sp. z o.o. całości praw (w […]