New Connect

Zawarcie Umów z Polską Spółką Gazownictwa , Zakład Gazowniczy w Opolu.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż 18.09.2018 r. podpisał Umowę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu. Umowa: Otmuchów ul. Krakowska: Przebudowa/ budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 225 PE (o dł. ok. 554 m b.)– wraz z 21 przyłączami gazu niskiego ciśnienia DN 90/63 PE (od. […]