New Connect

Oferta G-Energy najkorzystniejsza na wykonanie robót budowlanych.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż 12.10.2018 roku Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy SRP I i II st. Grodków Warszawska, numer postępowania NP/2018/09/0663/SWI. Zamawiający – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego postępowanie prowadzi: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM […]

Wybranie oferty G-Energy jako najkorzystniejszej w przetargu .

Zarząd G-Energy S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1.10.2018 r. Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy nowej stacji pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia Q=6300 m3/h w miejsc. Dębe, gm. Serock Zamawiający – Operator Gazociągów […]